Verkkokurssi ammattilaisille

Tervetuloa tutustumaan ammattilaisille suunnattuun Hedelmällisyyden tiede- ja potilasverkkokurssiin!

Hedelmällisyys on ajankohtainen, monimutkainen sekä merkittävä aihe sekä yksilön, että yhteisön näkökulmista. Tämä verkkokurssi tarjoaa sinulle tietoa hedelmällisyyteen vaikuttavista biologisista mekanismeista sekä yleisimpien hedelmällisyyteen liittyvien sairauksien taustoista potilaan näkökulmaa unohtamatta.

Kurssi yhdistää hedelmällisyyteen liittyvää tieteellistä tutkimusta sekä potilaiden näkökulmia ja kokemuksia tiiviiseen kokonaisuuteen. Oppimisen mielekkyyden edistämiseksi sidomme teoriaa käytännön esimerkkeihin viihtyisässä oppimisympäristössä.

Kurssin tavoite

Hedelmällisyyskurssin tavoitteena on tarjota osallistujille kattava tietopaketti hedelmällisyyden monitasoisista mekanismeista. Kurssin tavoitteina ovat hedelmällisyystietoisuuden lisääminen, potilaskohtaamisten kehittäminen, tiedonhakutaitojen kertaaminen sekä oman oppimisen edistymisen havainnointi.

 1. Tietoisuuden lisääminen: Kurssi tarjoaa ajantasaista tietoa hedelmällisyydestä biologisesta näkökulmasta. Olemme sitoneet teoriaosuudet käytännön esimerkkeihin, jolloin tieto jää helpommin mieleen.
 2. Työkaluja potilaskohtaamiseen: Tarjoamme tutkittua tietoa potilaskohtaamisista ja siitä, millainen ammattilaisten tarjoama tuki on potilaiden näkökulmasta ollut tehokkainta. Tämän tiedon avulla voit kehittää vuorovaikutustaitojasi näissä tilanteissa.
 3. Taitojen kehittäminen: Tiedonhaku on tärkeä taito, jota tarvitsemme päivittäisessä elämässämme. Se auttaa meitä löytämään luotettavaa ja ajantasaista tietoa eri aiheista. Siksi kertaamme tiedonhakua kurssilla ja pääset perehtymään juuri sinulle merkitykselliseen artikkeliin.
 4. Edistyksen seuranta: Palautekeskustelu on tärkeä osa oppimisprosessia, jossa voimme käydä läpi kurssin antia ja kuulla ajatuksiasi kurssin sisällöstä. Tämä keskustelu tarjoaa sinulle mahdollisuuden keskustella valitsemastasi artikkelista ja jakaa omia huomioitasi. Lisäksi sinulla on mahdollisuus kysyä kysymyksiä sekä antaa palautetta.

Kurssin rakenne

Kurssin kesto on noin kahdeksan tuntia.

Kurssimateriaali koostuu viidestä moduulista

 1. Johdatus
 2. Genetiikka ja hedelmällisyys
 3. Lääketiede ja hedelmällisyys
 4. Potilaan kohtaaminen ja hedelmällisyyden haasteet
 5. Lisämateriaali

Verkkokurssi sisältää

 • Luentoja
 • Podcast jaksoja
 • Testaa osaamisesi tehtäviä
 • Potilaankohtaamiseen liittyvä tehtävä
 • Oma tuotos valitsemastasi artikkelista
 • Palautekeskustelu
 • Lisämateriaali

HALUATKO SYVENTÄÄ TIETÄMYSTÄSI HEDELMÄLLISYYDESTÄ?

Varaa aika online-kalenteristamme Hedelmällisyys: Tiede ja Potilas -verkkokurssin konsultaatioon