Keskenmenojen kyselyraportti: Simpukka ry

Simpukka ry on lapsettomien yhdistys, jonka tavoitteena on saada lapsettomien ääni kuuluviin. Fertiment tekee tiivistä yhteistyötä Simpukka ry:n kanssa, sillä yhdessä saamme keskenmenojen äänen paremmin kuuluviin. Simpukassa on otettu myös keskenmenot keskiöön muun muassa elokuussa 2022 julkaistun kyselyn kautta. Kyselyssä kartoitettiin keskenmenon kohdanneiden kokemuksia fyysisestä sekä psyykkisestä hoidosta sekä tuesta.

Kyselyyn vastanneet:

 • 761 Henkilöä
 • 54 % on kokenut yhden keskenmenon
 • 32 % on kokenut kaksi tai useamman keskenmenon
 • 14 % on kokenut toistuvia keskenmenoja à heistä jopa 45 % on kohdannut enemmän kuin kolme keskenmenoa

Mitä kyselyssä saatiin selville?

Empaattisen kohtaamisen merkitys

Olemme Fertimentillä huolestuneita siitä, että 28 % kyselyyn vastanneista koki, ettei heitä kohdattu terveydenhuollon piirissä keskenmenon hoidon aikana empaattisesti. On toki huomioitava, että joukkoon mahtui iloksemme myös positiivisia ammattilaiskohtaamisia. Kyselystä selvisi, että empaattinen kohtaaminen voi olla pieniä tekoja, kuten kosketus tai myötätuntoinen keskustelu. Lisäksi psykososiaalisen tuen, kuten keskusteluavun, saaminen oli koettu hankalasti saavutettavaksi. Hoitopolku ei selvästi noudata yhtenäistä linjaa ammattilaisten tai keskenmenon kokeneiden näkökulmasta.

Toipuminen vie aikaa

Kyselyssä selvisi, että keskenmenon kohdanneet kokevat psyykkisiä ja emotionaalisia vaikutuksia keskenmenon jälkeen. Luvut ovat ymmärrettäviä, mutta samalla huolestuttavia. Kyselyn tulokset antavatkin tarvittavaa tietoa siitä, että ongelmaan pitäisi ehdottomasti reagoida myös terveydenhoidon puolelta.

 • 83 % koki pelkoa uuden raskauden jatkumisesta
 • 81 % huomattavia epätoivon kokemuksia
 • 79 % selkeitä mielialanvaihteluita
 • 76 % selkeitä ahdistuksen kokemuksia
 • ”Osalla keskenmeno oli nostattanut niin vahvoja pelkoja ja huolta omasta henkisestä jaksamisesta, että lapsitoiveesta oli luovuttu kokonaan” -Simpukka ry 2022

Lisäksi noin 50 % vastaajista koki keskenmenon aiheuttaneen ristiriitoja parisuhteessa, työssä tai opiskelussa, eristäytymistä normaalista elämästä sekä ystävistä etääntymistä. Myös se, että samoissa terveydenhuollon tiloissa hoidetaan esimerkiksi raskaana olevia odottajia sekä keskenmenon kokeneita henkilöitä aiheutti ahdistusta.

Miten voitaisiin toimia paremmin?

Hoitokäytänteiden yhtenäistäminen

Kyselyyn vastanneiden mukaan terveydenhuollon tulisi antaa selkeät ohjeet hoidon saamisesta ja sen toteutumisesta. Lisäksi hoitoon pääsyn tulisi helpottua ja jälkihoidon ja seurannan tulisi olla asianmukaista.

 • Empaattinen hoito
 • Kohtaaminen ilman vähättelyä
 • Psykososiaalinen tuki: keskusteluapu tai tieto vertaistuesta

”Simpukka oli mukana Artikla 3 -ihmisoikeus­järjestön puheenjohtajan, lääkäri Marika Kaksosen aloitteessa Käypä hoito -suosituksen saamiseksi keskenmenojen hoitoon.  Aloitteessa olivat myös mukana Raskaudenaikaisen menetyksen kokeneiden Tähti ry ja lapsikuolemaperheiden Käpy ry.” – Simpukka ry 2023

Olemme Fertimentillä iloisia, että Käypä hoito -suosituksen laadinta keskenmenojen hoitoon on käynnissä, sillä käypähoitosuosituksen seurauksena hoitokäytänteet yhtenäistyisivät. Simpukka ry:n toteuttaman kysely antoi paljon tärkeää tietoa siitä, miten keskenmenojen kohtaamisesta voitaisiin tehdä inhimillisempää ja potilaslähtöisempää. Toivottavasti tulevan käypähoitosuosituksen seurauksena hoitokäytänteet yhtenäistyvät ja potilaat tulevat kohdatuksi tilanteen vaatimalla tavalla! Tilaamalla meidän luentomme saat lisää tietoa aiheeseen liittyvistä mielenkiintoisista seikoista tiiviiseen kokonaisuuteen kiteytettynä. Ota rohkeasti yhteyttä ja kysy lisää!

Mitä ajatuksia Simpukan kysely herättää sinussa? Tustu Simpukka ry:n keskenmenojen kyselyraporttiin TÄSTÄ.

-Inka

Samankaltaiset artikkelit