Pair of Red-and-white Low-top Sneakers

Miten tiede suhtautuu unelmointiin?

Kun suunnittelimme 8 tukipilaria työkirjoja kiinnostuimme erityisesti unelmoinnista ja sen vaikutuksista hyvinvointiin. Päädyimme etsimään tutkittua tietoa, siitä onko unelmoinnille ja haaveilulle tieteellistä perustaa. Yllätyimme, kun löysimme runsaasti näyttöä unelmoinnin kokonaisvaltaisista hyödyistä ja siksi haluamme esitellä yhden mielenkiintoisen artikkelin myös teille. Haluamme vielä muistuttaa, että keskenmenon jälkeen unelmointi voi tuntua jopa kaukaiselta ajatukselta ja se on täysin ymmärrettävää. Unelmoinnin ja haaveilun aika on vasta siinä vaiheessa, kun oma jaksaminen ja mieli sen sallii.

Vuonna 2013 julkaistussa artikkelissa R. Mc Millan, S. Kaufman ja J. Singer kokosivat tutkittua tietoa unelmointiin liittyen. Vaikka unelmointiin liittyy vahvasti yksilöllisiä eroja, unelmoimisesta ja mielikuvituksen hyödyistä on selvää näyttöä terveessä ja tyydyttävässä henkisessä elämässä. He tunnistivat kolme erilaista unelmointityyliä, joista yksi on rakentava positiivinen unelmointi. Tällä unelmointityylillä on positiivinen rooli jokapäiväisessä elämässämme.

Artikkelissa rakentavan positiivisen unelmoinnin hyötyjä jaotellaan neljän eri otsikon alle.

  1. Tulevaisuuden suunnittelu
  2. Luovuuden edistäminen
  3. Tarkkaavaisuuden aktivaatio itselleen merkittävään asiaan
  4. Palautuminen

Tulevaisuuden suunnittelu

Positiivisen ja rakentavan haaveilun on havaittu olevan työkalu tulevaisuuden suunnittelussa sekä valmistaa meitä tulevaisuuden skenaarioita varten. Sillä on havaittu olevan yhteys omaelämänkerrallisen muistin sekä tulevaisuuteen suuntautuneen ajattelun välillä ja siten unelmoinnin ajatellaan stimuloivan tapahtumia tulevaisuudessa. Mielestämme ajatus kuulostaa järkevältä, sillä miten voisimmekaan lähteä toteuttamaan unelmaamme ilman haaveilua ja ideaa siitä, mitä pidämme itsellemme merkityksellisenä. Lisäksi mielenkiintoinen havainto on, että unelmoinnin on havaittu parantavan myös itsereflektiokykyä sekä nostattavan mielialaa.

Luovuuden edistäminen

Unelmoinnin ja luovuuden välillä on selkeä yhteys. Sen on havaittu olevan niin kutsuttu luovuuden hautomo sekä parantavan ongelmanratkaisukykyä. Unelmointi määrittelee meille asioita, joita itse pidämme merkityksellisinä. Näin ollen ajattelu ja ongelmanratkaisukeskeisyys voivat parhaassa tapauksessa viedä meitä kohti tavoitettamme, sillä unelmoinnin kautta saatamme keksiä keinoja siihen miten voimme mahdollisesti saavuttaa haluamaamme.

Huomion kiinnittäminen

Haaveilun on havaittu tehostavan tarkkaavaisuuttamme meille merkityksellisiin asioihin. Ympäristöstä on helpompi havaita haaveellemme positiivista vahvistusta sekä kartoittaa aiheeseen liittyvää tietoa. Tarkkaavaisuuden lisääntymisestä voi olla hyötyä myös sosioemotionaalisissa taidoissa. Artikkelissa esitetään, että esimerkiksi myötätunto, toisen henkilön näkökulman hahmottaminen ja tunnereaktioiden ymmärtäminen ovat taitoja, jotka voivat kehittyä haaveilun seurauksena.

Palautuminen

Unelmointitauot perustuvat sen rentouttavaan ja työmuistia vapauttavaan vaikutukseen. Näin ollen ajatusten vieminen pois ponnistelua vaativasta opiskelu tai työtehtävästä voi auttaa myöhemmin keskittymisen ylläpitämisessä. Näin unelmointitauoilla on merkitystä myös oppimisen edistämisessä.

On kuitenkin huomioitava, että haaveilun hyödyt vaihtelevat yksilöllisesti. Se voi tarjota mielihyvää jo itsessään sekä tarjota keinoja unelmien saavuttamiseksi. Välitöntä mielihyvää haaveilun kautta tarjoaa muun muassa itsetietoisuus, inspiroituminen, muistin lujittuminen, tavoitteiden ajattelu ja suunnittelu sekä kokemusten merkityksen reflektiivinen pohdinta. Artikkelissa kuitenkin esitetään, että on haaveilu saattaa ymmärrettävästi aiheuttaa pettymyksen tunteita, mikäli unelma on liian kaukainen tai mahdotonta saavuttaa. Unelmoinnin voi ajatella olevan tietyllä tapaa myös riski, sillä voi olla ettei sen toteutuminen syystä tai toisesta ole mahdollista.

Pettymyksen tunne on merkittävä asia, mikä tulee ottaa huomioon esimerkiksi keskenmenon kohdatessa. Tällaisessa tilanteessa voi olla haastavaa antaa itselleen lupaa haaveilla ja unelmoida, mikä on täysin ymmärrettävää. Vähitellen, kun tilanne sen sallii huolen rinnalle voi -nostaa pieniä unelmien murusia, joilla voi olla hyvää oloa ruokkiva vaikutus. Kannustamme jokaisen ottamaan oma tilanne sekä voimavarat huomioon ja keskittyvän juuri niihin asioihin, jotka omassa tilanteessa tuntuvat parhaalta. Jos unelman ajatteleminen tuntuu liian raskaalta sen voi laittaa hetkeksi vaikka taskuun odottamaan sille sopivaa hetkeä <3

Jos kiinnostuit kyseisestä artikkelista, pääset tutustumaan artikkeliin alla olevan linkin kautta.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3779797/

McMillan RL, Kaufman SB, Singer JL. Ode to positive constructive daydreaming. Front Psychol. 2013 Sep 23;4:626. doi: 10.3389/fpsyg.2013.00626. PMID: 24065936; PMCID: PMC3779797.

Samankaltaiset artikkelit