Mentoroinnin kulmakivet

Miten mentorointia voi yhdistää keskenmenon käsittelyyn?

Olen oman kokemukseni sekä koulutukseni myötä vahvasti sitä mieltä, että mentorin avulla on mahdollista löytää itselleen oikea suunta haastavassakin tilanteessa. Pelkästään se, että pääsee jakamaan oman kokemuksen tutkitusti jäsentää omia ajatuksia esimerkiksi keskenmenoon liittyen.

Tutustuin Cooperin ym artikkeliin, joka käsittelee mentorointia biologian opetuksen näkökulmasta. Vaikka Fertimentillä mentoroinnissa kyse ei ole suoranaisesti biologian opiskelemisesta, voi artikkelin ideaa soveltaa myös keskenmenoihin keskittyneessä mentoroinnissa. Artikkelissa esitettiin CRM eli Classroom-Research-Mentoring -malli, jossa biologiaa opetetaan mentorointimenetelmällä. Tämän viitekehyksen avulla kehitimme myös Fertimentin mentorointipalvelua valitsemalla sellaisia mentoroinnin elementtejä, jotka sopivat konseptiimme.

Mentoroinnin tavoitteet

Mentoroinnissa keskitymme keskenmenon kokeneiden sekä keskenmenoa jännittävien henkilöiden kanssa kuunteluun ja keskusteluun. Tavoitteenamme on luoda turvallinen ympäristö, jossa asiakkaat saavat vapaasti kertoa kokemuksistaan. Keskenmeno voidaan kokea usein epäonnistumisena, jolloin mentorin tehtävä on tukea ja auttaa löytämään voimavaroja tämän ajatusmallin korjaamiseksi. Raskauden odottaminen voi aiheuttaa myös turhautumista, jolloin mentori tukee tässä tilanteessa. Yksi mentoreidemme tärkeimmistä tehtävistä on juhlistaa asiakkaiden pieniäkin edistysaskelia kohti raskautta.

Mitä mentori tekee?

  • Kuuntelee

Niin yksinkertaiselta kuin se kuulostaakin, mentorin tärkein tehtävä on kuunnella. Keskenmenoihin liittyy kovasti ”näkymättömyyttä”, mutta meidän tavoitteemme on tehdä aihe näkyväksi turvallisesti kahdenkeskeisellä keskustelulla. Fertimentin mentoroinnin avulla voit olla varma, että vastaanotamme kokemuksesi ja ajatuksesi täydellä myötätunnolla ja empatialla.

  • Ymmärtää

Mentori ymmärtää, että kaikki tunteet ovat tärkeitä. Keskenmeno koetaan usein epäonnistumisena sen vuoksi, että siihen voi liittyä surun lisäksi pettymystä ja jopa häpeää. Näitä tunteita koetaan siksi, että aihe on tärkeä ja äärimmäisen merkityksellinen. Me ymmärrämme, että asiakkaamme kamppailevat suurien asioiden äärellä, eikä sitä taakkaa tarvitse kantaa yksin. Ymmärrämme myös, että kaikki käsittelevät keskenmenoa ja siihen liittyvää jännitystä omalla tavallaan.

  • Rohkaisee

Vaikka tilanne on usein haastava, mentorin tehtävä on rohkaista asiakkaitaan. Kokemuksemme mukaan keskenmenon kohdanneet tai sitä jännittävät saavat usein lähipiiriltään liian vähän rohkaisua. Me rohkaisemme Sinua ottamaan pieniä askelia eteenpäin sekä kannustamme pitämään puolesi hankalissa tilanteissa.

  • Minimoi turhautumista

Keskenmenoihin ja raskautumiseen liittyy usein myös turhautumisen tunnetta. Tämä on täysin ymmärrettävää, sillä on mahdoton sanoa milloin mahdollinen raskaus saa alkunsa. Turhautumisen lisäksi raskautuminen voi aiheuttaa paineita. Näitä tunteita voi olla hankalaa välttää, mutta niiden käsittelyyn voi löytää itselleen sopivia keinoja. Mentorin tehtävä tässä tilanteessa on tunnistaa näitä keinoja ja siten minimoida turhautumisen tunnetta mahdollisimman tehokkaasti.

  • Iloitsee kanssasi pienistä ja suurista edistysaskeleistasi

Menetyksen jälkeen voi olla matkaa iloisiin tunteisiin. Tässä tilanteessa pienetkin onnistumiset, kuten lempiaterian kokkaaminen, ystävälle kertominen tai jopa uuden raskauden haaveilu ovat edistysaskeleita, joista kannattaa olla iloinen. Mentori jakaa kanssasi surun, mutta on mielellään mukana iloitsemassa edistymisestäsi.

  • Tarjoaa koosteen muiden palveluntarjoajien avusta: tukiryhmiä jne.

Fertimentin tarkoituksena on auttaa sinua keskenmenon jälkeen kokoamalla myös muita palveluntarjoajia, joista voi olla hyötyä tilanteessasi. Teemme yhteistyötä muun muassa Simpukka ry:n kanssa, jossa on mahdollista saada vertaistukea lapsettomuuteen. Lisäksi voimme ehdottaa sosiaalisen menon sisältöä, podcasteja ja muita tahoja, joista mahdollisesti voit olla kiinnostunut aiheen tiimoilta.


Toivottavasti tämä blogiteksti avasi ideologiaamme mentoroinnistamme. Muista, että olemme Sinua varten!

-Inka

Artikkeli CRM-viitekehyksestä

Cooper, A. C., &  Bolger, M. S. (2023). The Classroom-Research-Mentoring Framework: A lens for understanding science practice-based instruction. Science Education, 1–33. https://doi.org/10.1002/sce.21835

Samankaltaiset artikkelit